Kişilik Gelişim Testi - İşe Alım için temel kişilik özelliklerini değerlendirin

Mettl Kişilik Analizi, bireyin işle ilgili temel yetkinlikler üzerine belirli bir şekilde davranma olasılığını, kişinin güçlü yönlerini ve büyüme fırsatlarını ölçmek, tercihlerinin ve yatkınlıklarının sonucu olarak hangi davranışlarda bulunabileceğini anlamada yardımcı olur. Çalışma ortamındaki davranışsal dışavurumun yanı sıra, adayın yatkınlıklarının ve kabiliyetinin daha bütünsel bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için diğer araçlarla birlikte kullanılabilir.

Bu test aşağıdakiler için kullanılabilir:

Bir filtreleme aracı olarak kullanılabileceği gibi, aşağıdakiler gibi kritik İK kararlarında kilit girdi olarak da kullanılabilir:

 1. Öğrenme ve Gelişim - çalışanın mevcut yeterlilik seviyesini anlamak; çalışanları etkili şekilde eğitmek ve geliştirmek
 2. Yüksek Potansiyelin Belirlenmesi - geleceğin liderlerine sahip olmak
 3. Yedekleme Planlaması - yüksek potansiyelleri elde tutmak için takip etmek 

Top Customers

Looking for a customised test?

Are you looking for a customised version of this test. Or looking to get a new test build according to your requirements from scratch? Reach out to our subject matter experts and discuss the same.


Test Detayları

Soru sayısı

86

Test süresi

25 dakika

Test dili

Türk

NOT: Gerektiğinde test diğer dillerde de sağlanabilir. Bu tür bir gereksinim için lütfen contact@mettl.com adresinden bizimle iletişime geçin.
 

Test tanımı

Mettl Kişilik Analizi Beş Faktör Modeli kapsamında geliştirilmiştir. Beş Faktör Modeli (FFM), insanların beş göze çarpan kişilik özelliği üzerindeki tutumlarına dayanarak tanımlanabileceğini belirtir. Mettl bilim adamları, “Büyük Beş” kişilik faktörlerinin köklü modelinin ötesine geçtiler ve değerlendirmemizin yapı taşlarını oluşturan 26 “ölçek” veya daha dar faset benzeri yapılar geliştirdiler. Bu ölçekler geniş bir kişilik alanına yayılmıştır ve iş başarısının en iyi şekilde tahmin edilebilmesi için şirketlerin veya iş rollerinin belirli performans modellerine veya davranışsal yetkinliklerine eşleştirilecektir.

"Büyük Beş" kişilik özelliği; iş performansı, bir kişinin tükenmişlik potansiyeli, eğitilebilirliği ve sonrasındaki iş tatmini gibi işle ilgili önemli sonuçları öngördüğünü göstermiştir.

 1. Dışadönüklük (girişken/enerjik karşısında içine kapanık/çekingen)
 2. Deneyime açıklık (yaratıcı/meraklı karşısında istikrarlı/tedbirli)
 3. Duygusal denge (güvenilir/kendinden emin karşısında hassas/kaygılı)
 4. Hoşluk (arkadaş canlısı/düzenli karşısında soğuk/nezaketsiz)
 5. Sorumluluk duygusu (verimli/organize karşısında yardıma hazır/özensiz)

Answer to common queries:

Bir kişi sosyal olarak arzu edilen şekilde bir cevap verirse veya yanıtları manipüle ederse ne olur?

Bu araçta sosyal tercih edilebilirlik önyargısına azami özen gösterildi. Yanıtlar manipüle edilebilir gibi görünse de kişilerin puanlamaları tahmin edemeyeceği sorular da içeride bulunmaktadır. Alternatif olarak, soruların oldukça basit göründüğü birkaç testte, kişinin yanıtları rastgele yanıtlayıp yanıtlamadığını bilimsel olarak tespit edebilmekteyiz.

Belirli bir rol için organizasyon özelinde kıyaslama yapabilir miyiz?

Organizasyonunuz için farklı iş rolleri için bunu yapmak mümkündür. Bilimsel olarak geçerli bir kıyaslama sürecini takip ediyoruz. Lütfen bize yazın, yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Organizasyonun yetkinlik setini değerlendirmelerinizle eşleştirmek mümkün mü?

Çok sayıda müşteri referansına sahibiz. Böyle bir talebiniz olursa lütfen bize yazın, sizin için bir çözüm bulmaktan memnuniyet duyarız.

Bir norm grubunun yeterlilik seviyesi sınırlarını nasıl belirleriz?

Yeterlilik seviyelerinin sınırları, belirli bir norm grup için puanların normal olasılık dağılımına dayanmaktadır.

Herhangi bir spesifik psikometrik test için normlar nasıl oluşturulur?

Sektör ve organizasyonlardan elde edilen veriler Mettl veri tabanında periyodik olarak güncellenmektedir. Yeni eklenen verilerin raporlara periyodik olarak dahil edilmesine özen gösterilmektedir.

Psikometrik değerlendirmeler için oluşturulan raporlar, kişinin gerçek davranışından, tutumundan veya yeteneğinden farklıysa ne olur?

İnsan davranışı, çoklu psikolojik ve çevresel faktörlerin bir yansımasıdır. Bu nedenle, herhangi bir psikometrik rapor, belirli bir tür davranış ya da tutumun belirleyici bir yordayıcısı olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporlar, kişi hakkındaki profesyonel kararlara ulaşmada diğer tüm bilgi kaynakları ile bütünleştirilmelidir. Raporlarda, kişinin gerçek davranışından kaynaklanan herhangi bir tutarsızlık bulursanız, daima bu davranışı yönlendiren diğer çevresel, fiziksel ve psikolojik faktörleri değerlendirin. Bütün değerlendirmeler, konusunda uzman kişilerin gözetiminde gerçekleştirilmelidir.


How it works:

step 1
Mettl-PBT-1

Add this test to your tests

step 2
Mettl-PBT-2

Share test link from your tests

step 3
Mettl-PBT-3

Candidate take the tests

step 4
Mettl-PBT-4

You get their tests report


Note You will be charged only at step 3. i.e. only when candidate start the test.


Relevant for Industries

 • IT
 • ITeS
 • Banking & finance
 • Insurance
 • FMCG
 • Hospitality
 • Retail
 • Manufacturing
 • Healthcare

Related Tags

Personality Inventory