Mettl Persoonlijkheids Map: Global, Contemporary en Evidence-based Persoonlijkheids Tool

Mettl Persoonlijkheids Map is een uitgebreide, op likert gebaseerde meting van een volwassen persoonlijkheid. De Mettl-persoonlijkheidskaart is een robuuste tool die een uitgebreide beschrijving biedt van 28 persoonlijkheidsfacetten die essentieel zijn voor werkgerelateerde resultaten. Het heeft sterke psychometrische eigenschappen en is gestandaardiseerd op een wereldwijde populatie.

Gebruik deze test voor:

MPM is een robuuste werkplek tool die gedurende de hele levenscyclus van een werknemer op verschillende niveaus kan worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt als screeningtool in het wervingsproces maar het kan ook worden gebruikt als input bij cruciale HR-beslissingen, zoals:

 1. Leren en ontwikkelen – inzicht krijgen in het huidige competentieniveau van medewerkers; medewerkers effectief opleiden en ontwikkelen
 2. Identificatie van High Potentials - identificatie van kritisch talent en hen ontwikkelen tot toekomstige leiders 
 3. Opvolgings-vraagstukken – identificatie en ontwikkeling van talent voor toekomstige, cruciale leiderschapsrollen

 

Testdetails

Aantal items 175
Test tijdsduur 45 Minuten
Testtaal Nederlands 

OPMERKING: Indien nodig kan de test ook in andere talen worden aangeboden. Neem contact met ons op via contact@mettl.com voor dergelijke vereisten. 


Looking for a customised test?

Are you looking for a customised version of this test. Or looking to get a new test build according to your requirements from scratch? Reach out to our subject matter experts and discuss the same.


Test Beschrijving

De Mettl Persoonlijkheids Map (MPM) is een evidence-based persoonlijkheidsbeoordelingsinstrument dat een diepgaande meting biedt van 28 persoonlijkheidskenmerken en gedragstendensen, grofweg ingedeeld in vier factoren. Deze 28 facetten strekken zich uit over een breed persoonlijkheidsdomein en zullen worden gekoppeld aan de specifieke prestatiemodellen of gedragscompetenties van bedrijven of functies om de optimale voorspelling van succes op de werkvloer te verkrijgen.

De korte beschrijving van de vier factoren is:

 1. Zelf: Tendens om sterk en positief tegenover zichzelf te blijven en positieve karaktersterktes in de werkomgeving te tonen. 
 2. Mensen: Tendens om medewerkers op de werkvloer te begrijpen en interactie mee te hebben.
 3. Doel: Tendens om doelen te stellen, na te streven en te bereiken. 
 4. Leiding geven: Tendens om vooruit te gaan door proactief de leiding en ownership te nemen.

How it works:

step 1
Mettl-PBT-1

Add this test to your tests

step 2
Mettl-PBT-2

Share test link from your tests

step 3
Mettl-PBT-3

Candidate take the tests

step 4
Mettl-PBT-4

You get their tests report


Note You will be charged only at step 3. i.e. only when candidate start the test.


Relevant for Industries

 • IT
 • ITeS
 • Banking & finance
 • Insurance
 • FMCG
 • Hospitality
 • Retail

Related Tags

Personality Inventory