Banner
Banner
Contact usLogin
online-assessment
online-assessment
ONLINE ASSESSMENT TOOLS
HIRING
  Hire, Engage and Innovate
 • /header/Online-Hackathons.svg
  Hackathons and Ideathons

  Accelerate innovations

online-assessment
/assets/pbt/aboutTest.svg
/assets/pbt/skills.svg
/assets/pbt/customize.svg
/assets/pbt/features.svg
Core Corporate Functions>Leadership/Management>Mettl Liderlik Degerlendirmesi

Önemli liderlik becerilerini ölçmek için çevrimiçi liderlik değerlendirmeleri: Liderlik seviyeleri için işe alım değerlendirmeleri

Liderlik, en iyiyi ortaya çıkararak, hedeflere ulaşıp organizasyonel başarıyı sürdürerek, zorlu kararları daha hızlı alarak, rekabeti aşarak ve ekip üyelerini elinden gelenin en iyisini yapmaları konusunda motive ederek üretkenliğin geliştirilmesine yardımcı olan yönetimin temel bir işlevidir. Etkili liderler, ekiplerinin uyumlu bir şekilde çalışması ve toplu olarak belirlenmiş hedeflere ulaşması için özgün yollar geliştirir.

Mercer | Mettl'in liderlik değerlendirmesi, bir liderin sahip olması beklenen bu yetkinliklerin ön plana çıkarılmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bir işveren / işe alım müdürü, bir adayın belirli liderlik rolleriyle ne kadar uyumlu olabileceğini ve en uygun yetenekleri nasıl işe alabileceğini belirleyebilir.

Etkili liderler için bilişsel beceriler

Mevcut senaryoda şirketler, risk almaktan uzak durmayan ve ekip üyelerini verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve iş zorluklarını ele almak için motive eden liderlere ihtiyaç duyarlar. Mevcut rekabetçi dünyada şirketlere risk almaya istekli, ekibine ilham veren ve küresel zorlukları ele almak için yeni stratejik ortaklıklar oluşturan liderler gereklidir. Bu yüzden iyi liderler aşağıdaki bilişsel becerilere sahip olmalıdır:

Fikir ve bilgi alışverişi

Gerçek liderler, görüşlerini ekip üyeleri ile açık ve net bir şekilde paylaşabilirler. Bu liderler, bire bir görüşmeler, e-posta, telefon veya sosyal medya yoluyla iletişim dahil olmak üzere çeşitli iletişim formlarında iyidir.

Çıkarım yapma ve sonuçlara ulaşma

Etkili bir lider, olayların olası nedenlerini belirleyerek çıkarım yapabilir. Nedenleri tanımlamak ve elde edilen bilgiler aracılığıyla sonuçlara ulaşmak için veri kullanma yeteneğine sahiptir. Bu liderlik özelliği, organizasyonların zaman ve kaynak tasarrufu yapmasına yardımcı olabilir.

Beyin fırtınası cevapları

Beyin fırtınası, mümkün olduğunca fazla sayıda çözüm önermek ve daha sonra etkili kararlar almak için toplu düşünme sürecini ifade eder. Beyin fırtınası genellikle liderlerin özgün çözümler uygulamalarını sağlar ve ekipleri yeni ve yaratıcı fikirler önermeleri için teşvik eder.

Sorunları analiz etmek ve en iyi çözümleri aramak

Etkili liderler, çeşitli sorunları çözmek için asla standartlaştırılmış bir yaklaşım benimsemezler. Belirli bir durumda hangi olası çözümlerin uygulanabileceğini belirleyerek etkili kararlar verirler. Analitik düşünme becerileri ve zihinsel tecrübeleri en iyi çözümleri bulmalarına yardımcı olur.

Tek seferde bir göreve odaklanma

Bir hedefi gerçekleştirmenin sözünü verirken odaklanabilmek, her liderin sahip olması gereken değerli bir beceridir. Bir lider, dikkatini odaklamalı ve amaç veya hedef tamamlanana kadar etkili bir şekilde çalışmalıdır.

Değişime ayak uydurmak

Liderler, hızlı ekonomik ve teknolojik değişim çağında uyumlu ve her türlü zorluğa açık olmalıdır. Akılcı düşünme becerilerini kullanmalı, stresi yönetmeli ve başarılı olmak için risk almalıdırlar.

Liderlik psikometrik testlerine duyulan ihtiyaç

Mevcut iş ortamındaki roller son derece uzmanlaşmış hale geldiğinde ve uzmanlık deneyimin önüne geçtiğinde, psikometrik değerlendirmeler vazgeçilmez hale gelmiştir. Liderlik psikometrik testleri, örnek liderlik niteliklerinin belirlenmesine yardımcı olur ve bireylerin profesyonel yeteneklerinin net bir göstergesidir. Bu liderlik testleri ayrıca mevcut çalışanların becerilerini ölçer ve farklı şirketlerin değişen ihtiyaçlarına göre beceri eksikliklerini belirler.

İşe alım uzman ve yöneticileri, işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve iş gücü geliştirme stratejilerini hızlı ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlamak için Mettl'in özel olarak hazırlanmış liderlik psikometrik testlerini kullanır. Bilişsel değerlendirmelerden kişilik değerlendirmelerine, Mercer | Mettl, olası adayları iş fırsatları için değerlendirmek ve filtrelemek için size güçlü değerlendirme araçları sağlayabilir. Bu testler tarafsız ve objektiftir, bu da işe alım sürecini şeffaf ve etkili hale getirir.

 

Inside This Assessment

Mercer | Mettl liderlik testi hakkında

Etkili liderler, organizasyonlara bütün potansiyelini ortaya çıkarmalarında yardımcı olurlar. Güçlü stratejiler uygularlar ve verimli sonuçlar veren özel direktifler sağlarlar. Liderlik becerileri testi, adayların yetki ve görev sorumluluğu atama, bireylerin gelişim planlarını planlama ve uygulama, değerli geri bildirim ve rehberlik sağlama ve başkalarını fikir ve tekniklerini takip etmeye ikna etme becerilerini ölçer.

Bir iş biriminin veya organizasyonun başarısı ve başarısızlığı arasındaki fark genellikle liderliğe bağlıdır. Genellikle dışa dönüklükle karıştırılır ve nesnel olarak yargılamak zordur. Bu değerlendirme, organizasyonların bir liderin güçlü yönlerini belirlemelerine ve bir organizasyonda liderlik etkinliği için kritik öneme sahip dört işlevi eşleştirerek çığır açan liderlik geliştirmelerine yardımcı olur: değişime liderlik etmek, insanlara liderlik etmek, sonuç odaklı olmak ve koalisyon oluşturmak. Mettl Liderlik Değerlendirmesi, bir rol veya organizasyona uygun, baskın liderlik stilini belirlemeye yardımcı olur.

Bu liderlik testi, belirli bir liderlik stiline uymak yerine, bir adayın liderlik potansiyelini değerlendiren büyük beşli kişilik modeline ve bilişsel becerilere dayalı soruları dahil ederek liderlik yetkinliklerini değerlendirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşım izler. Bu işe alım öncesi tarama testi, organizasyonun hedeflerine ulaşması için başkalarına rehberlik etme ve ilham verme konusunda özel bir ilgisi olan potansiyel liderleri tanımanıza yardımcı olacaktır.

Geleceğin liderleri, ne olursa olsun kusursuz sonuçlar üretmek için şirketin gereksinimlerini ekip üyelerinin istekleri ve uzmanlıklarıyla uyumlu hale getirebileceklerdir. Etkili liderler, tavsiye ettiklerini uygular ve insanların fikirlerini paylaşmaları, sorunlu alanları tartışmaları ve işlerini sahiplenmeleri için alan sağlarlar.

Etkili liderler, kendilerini iyi bir lider olarak ayıran kazanılmış becerilerle birlikte motivasyona da sahiptir. Bazı bireyler bir gruba liderlik etme konusunda doğal bir eğilime sahip değilken, diğerleri eğitim alarak başlangıç yapmaya ihtiyaç duyarlar. Aşağıdaki değerlendirme, iyi liderler için çok önemli olan kişilik özelliklerine ve becerilerine sahip olup olmadıklarını belirlemek için bir kişinin liderlik becerilerini ve tarzını değerlendirmeye yardımcı olur.

Testin faydalı olduğu temel profiller:

 • Tüm üst düzey roller
 • Genel Müdür/ Genel Müdür Yardımcısı/ Direktör
 • Orta seviye yönetim rolleri

Test Detayları

Bölüm Sayısı5
Soru Sayısı130
Test Süresi (Dakika)85
Test DiliTurkish

NOT: Gerekirse test diğer dillerde de sağlanabilir. Bu konu ile ilgili contact@mettl.com adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Değerlendirme şunları içerir:

Mettl Kişilik Profili OluşturucuAdayın bir liderlik rolü için gereken davranışsal yetkinliklerini değerlendirir ve Büyük Beşli Kişilik Modelini temel alır.
Mettl Bilişsel BecerilerKararlılık ve Problem Çözme yetkinliklerini değerlendirir.

:

Customize This Test

Flexible customization options to suit your needs

Set difficulty level of test

Choose easy, medium or hard questions from our skill libraries to assess candidates of different experience levels.

Combine multiple skills into one test

Add multiple skills in a single test to create an effective assessment. Assess multiple skills together.

Add your own questions to the test

Add, edit or bulk upload your own coding questions, MCQ, whiteboarding questions & more.

Request a tailor-made test

Get a tailored assessment created with the help of our subject matter experts to ensure effective screening.

The Mercer | Mettl Advantage

The Mercer | Mettl Edge

 • Industry Leading 24/7 Support
 • State of the art examination platform
 • Inbuilt Cutting Edge AI-Driven Proctoring
 • Simulators designed by developers
 • Tests Tailored to Your business needs
 • Support for 20+ Languages in 80+ Countries Globally

Simple Setup in 4 Steps

Step 1: Add test

Add this test your tests

Step 2: Share link

Share test link from your tests

Step 3: Test View

Candidate take the test

Step 4: Insightful Report

You get their tests report

Trusted by More Than 6000 Clients Worldwide

Looking for a solution for *


  COMPANY
  Partners
  PRODUCTS
  OTHERS

CALL US

INVITED FOR TEST?

TAKE TEST

ASPASP
ISO-27001ISO-9001GDPR
TUVNABCB

2023 Mercer LLC, All Rights Reserved

Terms of Services


Privacy Notice


Cookies


GDPR Compliance


Policy