Banner
Banner
Contact usLogin
online-assessment
online-assessment
online-assessment
/assets/pbt/aboutTest.svg
/assets/pbt/skills.svg
/assets/pbt/customize.svg
/assets/pbt/features.svg
Generic Tests>Behavioral>Personality Inventory>Mettl Persoonlijkheids Map (Mettl Personality Map - Dutch)

Mettl Persoonlijkheids Map: Global, Contemporary en Evidence-based Persoonlijkheids Tool

Mettl Persoonlijkheids Map is een uitgebreide, op likert gebaseerde meting van een volwassen persoonlijkheid. De Mettl-persoonlijkheidskaart is een robuuste tool die een uitgebreide beschrijving biedt van 28 persoonlijkheidsfacetten die essentieel zijn voor werkgerelateerde resultaten. Het heeft sterke psychometrische eigenschappen en is gestandaardiseerd op een wereldwijde populatie.

Trusted By:

Inside This Assessment

Test Beschrijving

De Mettl Persoonlijkheids Map (MPM) is een evidence-based persoonlijkheidsbeoordelingsinstrument dat een diepgaande meting biedt van 28 persoonlijkheidskenmerken en gedragstendensen, grofweg ingedeeld in vier factoren. Deze 28 facetten strekken zich uit over een breed persoonlijkheidsdomein en zullen worden gekoppeld aan de specifieke prestatiemodellen of gedragscompetenties van bedrijven of functies om de optimale voorspelling van succes op de werkvloer te verkrijgen.

De korte beschrijving van de vier factoren is:

  1. Zelf: Tendens om sterk en positief tegenover zichzelf te blijven en positieve karaktersterktes in de werkomgeving te tonen. 
  2. Mensen: Tendens om medewerkers op de werkvloer te begrijpen en interactie mee te hebben.
  3. Doel: Tendens om doelen te stellen, na te streven en te bereiken. 
  4. Leiding geven: Tendens om vooruit te gaan door proactief de leiding en ownership te nemen.

SKILL LIBRARY

This Assessment is a part of following Skills Libraries

Customize This Test

Flexible customization options to suit your needs

Set difficulty level of test

Choose easy, medium or hard questions from our skill libraries to assess candidates of different experience levels.

Combine multiple skills into one test

Add multiple skills in a single test to create an effective assessment. Assess multiple skills together.

Add your own questions to the test

Add, edit or bulk upload your own coding questions, MCQ, whiteboarding questions & more.

Request a tailor-made test

Get a tailored assessment created with the help of our subject matter experts to ensure effective screening.

The Mercer | Mettl Advantage

Tablet
The Mercer | Mettl Edge
  • Industry Leading 24/7 Support
  • State of the art examination platform
  • Inbuilt Cutting Edge AI-Driven Proctoring
  • Simulators designed by developers
  • Tests Tailored to Your business needs
  • Support for 20+ Languages in 80+ Countries Globally

Simple Setup in 4 Steps

Step 1: Add test

Add this test your tests

Step 2: Share link

Share test link from your tests

Step 3: Test View

Candidate take the test

Step 4: Insightful Report

You get their tests report

Trusted by More Than 6000 Clients Worldwide


COMPANY
Partners
CALL US

INVITED FOR TEST?

TAKE TEST

ASPASP
ISO-27001ISO-9001TUV
NABCBAICPABPS

2024 Mercer LLC, All Rights Reserved

Terms of Services


Privacy Notice


Cookies


GDPR Ready


Policy


Sub-Processor