Induslynk Training Services Private Limited, şirket merkezi Good Earth Business Bay, 7th & 8th Floor, Sector 58, Gurugram, Haryana 122101’de ("biz", “bizim” veya “bize”) bulunan bir şirket olup, Mettl platformumuzun ( “Platform”) kullanıcılarının (“siz” veya sizin”) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( "KVKK") ve ikincil düzenlemelerine (birlikte "KVK mevzuatı") uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu KVK Aydınlatma Metni ( "Aydınlatma Metni"), Induslynk Training Services Private Limited olarak veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz Platformu kullanımınız kapsamında gerekmesi durumunda, bildirilen işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK madde 4'teki ilkeler kapsamında işlenmektedir.

2.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz bildirilen işlenme amaçları doğrultusunda doğrudan sizden ve bazı durumlarda da paylaşılmasına izin verdiğiniz işvereninizden elektronik ya da elektronik olmayan yollarla, sözlü veya yazılı olarak elde edilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ve işlenme amaçlarına ve kullanımına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Induslynk Training Services Private Limited, anılan kişisel verilerinizi Platformu kullanımınız kapsamında gerekmesi durumunda, kanunlarda öngörülmesi, ilgili yasal düzenlemelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, açık rıza alınması, ilgili kişiyle iletişime geçme fiili imkansızlığı bulunması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Induslynk Training Services Private Limited’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı bir şekilde KVKK madde 4'te yer alan ilkelere uygun olarak KVKK madde 5/2 ve açık rıza vermeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK madde 6/2 kapsamında işlemektedir.

IP adresiniz, bilgisayar sistemlerinizin ayrıntıları, cihaz kimliği, tarayıcı ayrıntısı ve konumu, bağlantılar, tanımlama bilgileri, web işaretçileri, Flash LSO'lar ve Davranışsal hedefleme / yeniden hedefleme yoluyla toplayabileceğimiz herhangi bir bilgi gibi ziyaretinizle ilgili bilgiler dahil olmak üzere Platformu nasıl kullandığınızı ve onunla nasıl etkileşimde bulunduğunuzu değerlendirmek için çeşitli araçlar kullanır ve çeşitli bilgiler toplarız. Çoğu durumda bu veriler otomatik olarak toplanacaktır. Bu türde bir teknolojiyi kullanımımız hakkında daha fazla bilgiyi Çerez (Cookies) Bildirimimizde bulabilirsiniz.

3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Induslynk Training Services Private Limited Kişisel verilerinizi, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve (2). maddede anılan hukuki sebeplere dayalı olarak Platformun yönetilmesine ve çalıştırılmasına ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak veya sizin veya işvereninizin talep ettiği şekilde diğer ürün veya hizmetleri veya desteği sağlamak amacıyla mevcut veya potansiyel işvereninizle, gelecekteki hackathon'lara katılmakla ilgilendiğinizi kaydettiğinizde bir hackathon'a ev sahipliği yapan Mettl başka müşterileriyle, iştiraklerimizle/bağlı kuruluşlarımızla, Platformun sağlanması için Amazon Web Services ve Postmark dahil olmak üzere kişisel verilerinizi bizim adımıza işleyen, Platformu destekleyen ve Platform'u kullanılabilir kılmak için kişisel verilerinize bizim adımıza erişebilen ve gelişmiş işlevsellik sağlamak için bununla bağlantılı üçüncü şahıslarla,yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize uymak için emniyet kuvvetleri, düzenleyici kurumlar/makamlar ve mahkemeler gibi diğer kamu kurumlara aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi, aşağıdakilerin gerekli olduğuna inandığımız durumlar dahil olmak üzere, yasaların izin verdiği şekilde, önceden izniniz olmaksızın ifşa edebiliriz: (a) fiziksel veya mali zararı önlemek; (b) Kullanım Koşullarını uygulamak; (c) şüpheli veya fiili yasa dışı faaliyet veya üçüncü şahıs haklarının ihlali iddialarına yanıt vermek; (d) bir denetime yanıt vermek veya bir şikayeti veya güvenlik tehdidini araştırmak; ve / veya (e) yasaya veya yasal sürece uymak.

4.    TÜRKİYE DIŞINA VERİLERİN GÖNDERİLMESİ

Biz, personeli Hindistan'da bulunan Hindistan merkezli bir şirketiz ve bu nedenle kişisel verileriniz TÜRKİYE dışında işlenecektir.

Kişisel verilerinizin TÜRKİYE dışına herhangi bir şekilde aktarılması için uyguladığımız güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya kişisel verilerinizin aktarımlarda uygulanan belirli önlemlerin bir kopyasını görmek istiyorsanız, aşağıdaki 7. bölümde belirtildiği üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5.    VERİLERİNİZLE İLGİLİ OLARAK HANGİ HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERE SAHİPSİNİZ?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu ’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK'da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş vekaletname bulunmalıdır.

Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kasıtlı şekilde yanlış veya yanıltıcı bilgi sağlamak veya başka bir kişinin e-posta adresini veya kişisel verilerini Platform aracılığıyla yanlış bir şekilde herhangi bir ürün veya hizmeti elde etmek maksadıyla kullanmak, ürün veya hizmetlerin feshedilmesine veya kaybedilmesine ve / veya Platforma erişimin sona ermesine neden olabilir ve yasal işlemle sonuçlanabilir. Platform üzerindeki profilinizi güncelleyerek veya aşağıdaki 7. bölümde belirtildiği üzere bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizdeki herhangi bir değişikliği bize bildirmelisiniz.

6.    BU AYDINLATMA METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Platformun içeriğini ve çerezleri nasıl kullandığımızı ve dolayısıyla bu Aydınlatma Metnini ve çerez bildirimimizi ve atıfta bulundukları diğer tüm belgeleri herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Bu Aydınlatma Metninde önemli güncellemeler yaparsak, en son değiştirildiği tarihi güncelleyeceğiz ve bunu Platformdaki bir başlık ve e-posta vasıtasıyla açıkça belirteceğiz. Bu Aydınlatma Metninde yaptığımız herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Aydınlatma Metnini Platformda yayınladığımızda hemen yürürlüğe girecektir. Değişiklikler için bu Aydınlatma Metnini düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.

Bu Aydınlatma Metni son olarak 17 Eylül 2019 tarihinde güncellenmiştir.

7.    BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Bu Aydınlatma Metni veya genel olarak gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir zamanda privacy@mettl.com veya +91-124-4001831 adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Veri koruma yetkilimizle şu adresten de iletişime geçebilirsiniz:

Veri Koruma Yetkilisi

Marsh &McLennan Companies, Inc. Tower Place West

Londra EC3R 5BU

Nasıl şikayette bulunulacağı konusu

Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızdan memnun değilseniz veya haklarınızla ilgili olarak tarafınızdan herhangi bir talebi ele değerlendirmemizden memnun değilseniz, lütfen bunu bize bildirin. Yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra ilgili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.