Banner
Banner
Contact usLogin
online-assessment
online-assessment
online-assessment
/assets/pbt/aboutTest.svg
/assets/pbt/skills.svg
/assets/pbt/customize.svg
/assets/pbt/features.svg

Önemli liderlik becerilerini ölçmek için çevrimiçi liderlik değerlendirmeleri: Liderlik seviyeleri için işe alım değerlendirmeleri

Liderlik, en iyiyi ortaya çıkararak, hedeflere ulaşıp organizasyonel başarıyı sürdürerek, zorlu kararları daha hızlı alarak, rekabeti aşarak ve ekip üyelerini elinden gelenin en iyisini yapmaları konusunda motive ederek üretkenliğin geliştirilmesine yardımcı olan yönetimin temel bir işlevidir. Etkili liderler, ekiplerinin uyumlu bir şekilde çalışması ve toplu olarak belirlenmiş hedeflere ulaşması için özgün yollar geliştirir.

Trusted By:

Inside This Assessment

Mercer | Mettl liderlik testi hakkında

Etkili liderler, organizasyonlara bütün potansiyelini ortaya çıkarmalarında yardımcı olurlar. Güçlü stratejiler uygularlar ve verimli sonuçlar veren özel direktifler sağlarlar. Liderlik becerileri testi, adayların yetki ve görev sorumluluğu atama, bireylerin gelişim planlarını planlama ve uygulama, değerli geri bildirim ve rehberlik sağlama ve başkalarını fikir ve tekniklerini takip etmeye ikna etme becerilerini ölçer.

Bir iş biriminin veya organizasyonun başarısı ve başarısızlığı arasındaki fark genellikle liderliğe bağlıdır. Genellikle dışa dönüklükle karıştırılır ve nesnel olarak yargılamak zordur. Bu değerlendirme, organizasyonların bir liderin güçlü yönlerini belirlemelerine ve bir organizasyonda liderlik etkinliği için kritik öneme sahip dört işlevi eşleştirerek çığır açan liderlik geliştirmelerine yardımcı olur: değişime liderlik etmek, insanlara liderlik etmek, sonuç odaklı olmak ve koalisyon oluşturmak. Mettl Liderlik Değerlendirmesi, bir rol veya organizasyona uygun, baskın liderlik stilini belirlemeye yardımcı olur.

Bu liderlik testi, belirli bir liderlik stiline uymak yerine, bir adayın liderlik potansiyelini değerlendiren büyük beşli kişilik modeline ve bilişsel becerilere dayalı soruları dahil ederek liderlik yetkinliklerini değerlendirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşım izler. Bu işe alım öncesi tarama testi, organizasyonun hedeflerine ulaşması için başkalarına rehberlik etme ve ilham verme konusunda özel bir ilgisi olan potansiyel liderleri tanımanıza yardımcı olacaktır.

Geleceğin liderleri, ne olursa olsun kusursuz sonuçlar üretmek için şirketin gereksinimlerini ekip üyelerinin istekleri ve uzmanlıklarıyla uyumlu hale getirebileceklerdir. Etkili liderler, tavsiye ettiklerini uygular ve insanların fikirlerini paylaşmaları, sorunlu alanları tartışmaları ve işlerini sahiplenmeleri için alan sağlarlar.

Etkili liderler, kendilerini iyi bir lider olarak ayıran kazanılmış becerilerle birlikte motivasyona da sahiptir. Bazı bireyler bir gruba liderlik etme konusunda doğal bir eğilime sahip değilken, diğerleri eğitim alarak başlangıç yapmaya ihtiyaç duyarlar. Aşağıdaki değerlendirme, iyi liderler için çok önemli olan kişilik özelliklerine ve becerilerine sahip olup olmadıklarını belirlemek için bir kişinin liderlik becerilerini ve tarzını değerlendirmeye yardımcı olur.

Testin faydalı olduğu temel profiller:

  • Tüm üst düzey roller
  • Genel Müdür/ Genel Müdür Yardımcısı/ Direktör
  • Orta seviye yönetim rolleri
Test Detayları:
 

Bölüm Sayısı

5

Soru Sayısı

130

Test Süresi (Dakika)

85 dakika

Test Dili

Türkçe

NOT: Gerekirse test diğer dillerde de sağlanabilir. Bu konu ile ilgili contact@mettl.com adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Değerlendirme şunları içerir:

Mettl Kişilik Profili OluşturucuAdayın bir liderlik rolü için gereken davranışsal yetkinliklerini değerlendirir ve Büyük Beşli Kişilik Modelini temel alır.
Mettl Bilişsel Beceriler   Kararlılık ve Problem Çözme yetkinliklerini değerlendirir.

SKILL LIBRARY

This Assessment is a part of following Skills Libraries

Customize This Test

Flexible customization options to suit your needs

Set difficulty level of test

Choose easy, medium or hard questions from our skill libraries to assess candidates of different experience levels.

Combine multiple skills into one test

Add multiple skills in a single test to create an effective assessment. Assess multiple skills together.

Add your own questions to the test

Add, edit or bulk upload your own coding questions, MCQ, whiteboarding questions & more.

Request a tailor-made test

Get a tailored assessment created with the help of our subject matter experts to ensure effective screening.

The Mercer | Mettl Advantage

Tablet
The Mercer | Mettl Edge
  • Industry Leading 24/7 Support
  • State of the art examination platform
  • Inbuilt Cutting Edge AI-Driven Proctoring
  • Simulators designed by developers
  • Tests Tailored to Your business needs
  • Support for 20+ Languages in 80+ Countries Globally

Simple Setup in 4 Steps

Step 1: Add test

Add this test your tests

Step 2: Share link

Share test link from your tests

Step 3: Test View

Candidate take the test

Step 4: Insightful Report

You get their tests report

Trusted by More Than 6000 Clients Worldwide


COMPANY
Partners
CALL US

INVITED FOR TEST?

TAKE TEST

ASPASP
ISO-27001ISO-9001TUV
NABCBAICPABPS

2024 Mercer LLC, All Rights Reserved

Terms of Services


Privacy Notice


Cookies


GDPR Ready


Policy


Sub-Processor