Biz kimiz?

Induslynk Training Services Private Limited, şirket merkezi Good Earth Business Bay, 7th & 8th Floor, Sector 58, Gurugram, Haryana 122101’de ("biz", “bizim” veya “bize”) bulunan bir şirket olup, bizler sizin kişisel verilerinizin güvenliğini çok ciddiye alıyoruz ve Mettl platformumuzun ( “Platform”) kullanıcılarının (“siz” veya sizin”) gizliliğini korumaya ve ona saygı duymaya kendimizi adadık.

Bu Aydınlatma Metni ne içindir?

Kişisel verilerinizi Platformu kullanımınızla bağlantılı olarak işleyebiliriz. Bu Aydınlatma Metni (Kullanım Koşullarımızla birlikte), Platform için, toplama ve paylaşma uygulamalarımızı, kişisel verilerin hangi kullanımlara aktarıldığını, veri koruma yasalarına ve gizlilik haklarınıza uygun olarak bunları nasıl koruduğumuzu ve gizliliğinizi açıklamaktadır. Lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz.

Bu Aydınlatma Metni, kendi amaçlarımız için yaptığımız işlemlerin yanı sıra müşterilerimiz (mevcut veya potansiyel işvereniniz veya kurumunuz da olabilir) adına yaptığımız işlemler de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin Platform üzerinde işlenmesini içerir. Platformu müşterilerimizden birinin yönlendirmesiyle kullanıyorsanız, bu bildirimin belirli bölümleri sizin için geçerlilik arz etmeyebilir.

1.      HANGİ VERİLERİ TOPLUYORUZ?

Bilgileri doğrudan sizden ve bazı durumlarda da işvereninizden topluyoruz

Siz (veya işvereniniz) Platforma kaydolduğunuzda, aşağıdakiler dahil olmak üzere belirli kişisel verileri sağlayabilirsiniz:

Bize başka şahıslar hakkında kişisel veriler sağlarsanız (örneğin, çalışanlar hakkında bilgi sağlayan bir işveren müşterinin temsilcisiyseniz), bu bilgileri onlar adına sağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan etmektesiniz ve onları bu gizlilik bildirimine yönlendirmelisiniz. Bu durumlarda, ayrıca, bu bilgilerin ilgili olduğu kişilerin bilgi edinme nedenleri ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağı ve açıklanacağı konusunda bilgilendirildiğinizi ve anladığınızı ve bu tür kullanıma ve ifşaya izin verdiğinizi beyan edersiniz.

2.      TOPLADIĞIMIZ VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ?

Topladığımız kişisel veriler, size ve işvereninize Platforma ve özelliklerine erişim sağlamamıza ve Platform ile etkileşim kurmanıza olanak sağlar.

Kişisel verilerinizi özelllikle aşağıdaki şekillerde kullanırız:

Eğer Platformu mevcut veya potansiyel işvereninizin veya kurumunuzun yönlendirmesi doğrultusunda kullanıyorsanız, Platform aracılığıyla topladıkları ve kullandıkları kişisel verileri nasıl kullandıkları hakkında bilgi için ayrıca gizlilik bildirimlerine başvurmalısınız.

Kullanıcıların Platformu kullanımlarının izlenmesi

IP adresiniz, bilgisayar sistemlerinizin ayrıntıları, cihaz kimliği, tarayıcı ayrıntısı ve konumu, bağlantılar, tanımlama bilgileri, web işaretçileri, Flash LSO'lar ve Davranışsal hedefleme / yeniden hedefleme yoluyla toplayabileceğimiz herhangi bir bilgi gibi ziyaretinizle ilgili bilgiler dahil olmak üzere Platformu nasıl kullandığınızı ve onunla nasıl etkileşimde bulunduğunuzu değerlendirmek için çeşitli araçlar kullanır ve çeşitli bilgiler toplarız. Çoğu durumda bu veriler otomatik olarak toplanacaktır. Bu türde bir teknolojiyi kullanımımız hakkında daha fazla bilgiyi Çerez (Cookies) Bildirimimizde bulabilirsiniz.

3.      BİLGİLERİNİZİN İFŞA EDİLMESİ

Kişisel verilerinizi, Platformun yönetilmesine ve çalıştırılmasına ve yukarıdaki 2. bölümde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak veya sizin veya işvereninizin talep ettiği şekilde diğer ürün veya hizmetleri veya desteği sağlamak amacıyla paylaşabiliriz. Bu bilgileri özellikle şu kişilerle paylaşabiliriz:

Bilgilerinizi ifşa ettiğimiz üçüncü şahıslar, kişisel verilerinizi gizli ve güvende tutmak için yasa ve / veya sözleşme şartları gereği gereklidir. Bu taraflar, hizmetlerini sağlamak için makul olarak gerekli olmadıkça veya yürürlükteki yasalara uymak için veya izin verildiği durumlar dışında bunu kullanamaz veya ifşa edemez.

Kişisel verilerinizi, aşağıdakilerin gerekli olduğuna inandığımız durumlar dahil olmak üzere, yasaların izin verdiği şekilde, önceden izniniz olmaksızın ifşa edebiliriz: (a) fiziksel veya mali zararı önlemek; (b) Kullanım Koşullarını uygulamak; (c) şüpheli veya fiili yasa dışı faaliyet veya üçüncü şahıs haklarının ihlali iddialarına yanıt vermek; (d) bir denetime yanıt vermek veya bir şikayeti veya güvenlik tehdidini araştırmak; ve / veya (e) yasaya veya yasal sürece uymak.

Bizim varlıklarımızın bir kısmını veya tamamını satmamız durumunda, kişisel verilerinizin alıcıya aktarılan varlıklardan biri olması olasıdır. Bu durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü şahıs bir alıcıya ifşa edebilir ve / veya aktarabiliriz.

4.      SİZİN BİLGİLERİNİZİ İLGİLİ VERİ KORUMA YASASI ÇERÇEVESİNDE KULLANMAK

Veri Koruma Yasası, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metninde açıklanan şekilde kullanmamıza izin verilmeden önce belirli koşulları yerine getirmemizi gerekli kılar. Kişisel verilerinizi kullanmak için, yürüttüğümüz faaliyetlere bağlı olarak aşağıdaki koşullardan birine güveneceğiz:

Onay

Size bunu yapmamız için bize izin verdiğinizi belirttiğiniz durumlarda hizmetlerimiz veya ürünlerimiz hakkında pazarlama bilgileri sağlayabiliriz (Veri Koruma Yasaları uyarınca izin almamız gerektiği ölçüde). Talep ettiğiniz hizmet veya ürün hakkında size bilgi sağlamak için sizinle posta veya e-posta, telefon ve elektronik bildirimler (bu iletişim yöntemlerini kabul ettiğiniz durumlarda) yoluyla iletişim kurabiliriz. Bunun yanı-sıra size bilgi, özel teklifler, araştırmalar, promosyonlar ve benzeri ürün ve hizmetler sağlayabiliriz. Bunu yapmak için bize izin verdiğinizi belirttiğinizde, bilgilerinizi grup şirketlerimize veya üçüncü şahıs sigorta ve finansal ürün sağlayıcılarına da iletebiliriz, bu sayede size sağladıkları ürünler hakkında bilgi verebilirler.

Aşağıdaki 10. bölümde belirtildiği üzere bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Meşru menfaatler

Size hizmetlerimizi sunmamız ve Platformumuzu kullanıma sunmamız için ihtiyaç duyduğumuz bilgilerin sağlanması için kişisel verilerinizi toplamak meşru menfaatlerimiz kapsamındadır.

Bu, sahip olduğunuz menfaatlere karşı kişisel verilerinizi (örneğin, Platforma erişiminizi sağlamak ve işvereninize borçlu olduğumuz sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için) kullanımındaki menfaatlerimizi bir vatandaş ve Veri Koruma Yasası kapsamında sahip olduğunuz haklara karşı dengelememizi gerekli kılar. (örneğin, kişisel verilerinizin bilginiz olmadan üçüncü şahıs pazarlama şirketlerine satılmaması).

Bu dengeleme, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metninde açıklanan şekillerde kullanıp kullanamayacağımızı belirleyecektir. Bu dengeleme testini gerçekleştirirken her zaman makul bir şekilde hareket edeceğiz ve çıkarlarınızı tam ve uygun şekilde dikkate alacağız.

Size sağlamayı kabul ettiğimiz hizmetleri size sunmak

Kişisel verilerinizden bazılarını tutmamıza ve işlememize izin vermektesiniz çünkü bu, Platforma erişmenizi sağlamak ve onu kullanabilmenizi sağlamak için bunu yapmak gereklidir. Bu kişisel veriler olmadan size Platforma erişim sağlayamayız.

Bir hukuki yükümlülüğe uyum

Yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olan durumlarda kişisel verilerinizi işlememize izin vermektesiniz.

Hukuki Talepler için

Kişisel verilerinizi yasal bir hak talebinde bulunmak, süreçleri izlemek veya savunmak için gerekli olduğunda işlememize izin vermektesiniz.

Önemli Kamu Menfaatleri

Kişisel verilerinizi, Veri Koruma Kanunları bazında, önemli kamu yararı nedenleriyle gerekli olduğu durumlarda işlememize izin vermektesiniz.

Kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metninde yer almayan başka bir amaç için kullanmayı düşünürsek, kişisel verilerinizi bu şekilde kullanmadan önce size önerilen yeni amaçlar hakkında size bilgi vereceğiz.

5.      BİLGİLERİNİZİ NE KADAR BİR SÜRE BOYUNCA TUTARIZ

Kişisel veriler için saklama sürelerimiz ticari ihtiyaçlara ve yasal şartlara dayanmaktadır. Kişisel verileri, bilgilerin toplandığı işleme amaçları ve izin verilen diğer ilgili amaçlar için gerekli olduğu sürece ve en çok 10 (on) yıl süre ile muhafaza eder ve saklarız.

Aşağıdaki amaçlar için gerekli oldukları sürece bilgilerinizi genelde muhafaza ederiz:

Bunun yanısıra bilgilerinizi yasal, düzenleyici veya teknik nedenlerle (örneğin geçmiş sigorta talepleri ile ilgili verilerin nerede tutulacağı gibi) gerekli olduğu süre boyunca ve en çok 20 (yirmi) yıl süre ile saklayacağız. Bunun yanısıra araştırma veya istatistiksel amaçlarla da bunları saklayabiliriz. Bunu yaparsak, gizliliğinizin korunduğundan emin olacağız ve onu yalnızca bu amaçlar için kullanacağız. Mevcut veya potansiyel işvereninizin, kişisel verilerinizi onların adına işlememiz için bize talimat verdiği ölçüde, verileri onların talimatlarına uygun olarak saklayacağız.

6.      AEA’NIN DIŞINA VERİLERİN GÖNDERİLMESİ

Biz, personeli Hindistan'da bulunan Hindistan merkezli bir şirketiz ve bu nedenle kişisel verileriniz Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışında işlenecektir.

Kişisel verileri AEA'nın dışına aktarırsak, bunların AEA'da kullanılıyormuşçasına aynı şekilde korunduğundan emin olacağız ve ilgili kişisel verileri korumak için belirli ek önlemler almamız gerekebilir. AEA dışındaki bazı ülkeler, Avrupa Komisyonu tarafından Veri Koruma Yasalarına esasen eşdeğer koruma sağladıkları için onaylanmıştır (buradaki tam listeye bakın) ve bu nedenle, kişisel verileri bu yargı alanlarına aktarmak için herhangi bir ek koruma gerekmemektedir. Bu onaylara sahip olmayan ülkelerde, Avrupa Komisyonu onaylı model sözleşme hükümleri veya geçerli yasal şartların izin verdiği diğer yasal gerekçeler gibi bu tür bir aktarımı gerekçelendiren yasal gerekçeler oluşturacağız.

Kişisel verilerinizin AEA dışına herhangi bir şekilde aktarılması için uyguladığımız güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya kişisel verilerinizin aktarımlarda uygulanan belirli önlemlerin bir kopyasını görmek istiyorsanız, aşağıdaki 10. bölümde belirtildiği üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

7.      BİLGİLERİNİZİ KORUMAK İÇİN HANGİ ADIMLARI ATIYORUZ?

Bize sağladığınız tüm bilgiler bizim veya alt yüklenicilerimizin güvenli sunucularında saklanır ve güvenlik politikalarımıza ve standartlarımıza tabi olarak bunlara erişilir ve bunlar kullanılır. Size Platformun belirli bölümlerine erişmenizi sağlayan bir şifre verdiğimizde (veya seçtiğiniz yerde), bu şifreyi gizli tutmaktan siz sorumlusunuz. Sizden bir parolayı kimseyle paylaşmamanızı rica ediyoruz ve bunu yaparsanız Platforma erişiminizi askıya alabilir veya sonlandırabiliriz.

Kişisel verilerinize erişimi, ürün veya hizmet sağlamak için makul ölçüde ihtiyaç duyan çalışanlarımız, bağlı şirket/iştiraklerimiz ve üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ile sınırlandırıyoruz. Yetkisiz erişime dayandığımız ülkelerde bulunan kişisel verilerinizi korumak için veri koruma yasalarının güvenlik şart ve gerekliliklerine uygun bir şekilde ticari olarak makul fiziksel, elektronik, prosedürel, idari ve teknik koruma tedbirleri uyguladık. Fakat, güvenlik önlemlerimiz ne kadar etkili olursa olsun, hiçbir güvenlik sistemi aşılamaz değildir. Bu sistemlerin güvenliğini garanti edemeyiz ve sizin tarafınızdan veya sizin adınıza sağlanan bilgilerin İnternet üzerinden iletilirken ele geçirilemeyeceğini de garanti edemeyiz.

8.      VERİLERİNİZLE İLGİLİ OLARAK HANGİ HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERE SAHİPSİNİZ?

Kişisel verilerinizi işleme şeklimizle ilgili olarak veri koruma yasaları kapsamında bir dizi hakka sahipsiniz. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. Bu haklardan herhangi birini kullanmak için aşağıdaki 11. bölümde yer alan ayrıntıları kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizden gelen her türlü talebe, talep tarihinden itibaren bir ay içinde cevap vereceğiz.

HAKLARIN TANIMI
Hak 1 Bizim tarafımızdan sizin hakkınızda muhafaza edilen kişisel verilere erişim hakkı.
Hak 2 Tarafımızdan sizin hakkınızda muhafaza edilen herhangi bir yanlış kişisel veriyi düzeltmemizi isteme hakkı.
Hak 3 Tarafımızdan sizin hakkınızda muhafaza edilen kişisel verileri silmemizi isteme hakkı. Bu hak yalnızca şu durumlarda geçerli olacaktır (örneğin): kişisel verileri, topladığımız amaca ulaşmak için artık kullanmamız gerekmiyorsa; veya rızanızı geri çektiğiniz yer (kişisel verilerinizi rızanıza dayalı olarak kullanıyorsak); veya kişisel verilerinizi işleme şeklimize itiraz ettiğiniz durumlarda (aşağıdaki Hak 6 ile uyumlu olarak).
Hak 4 Sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel verileri işlememizi kısıtlama hakkı. Bu hak yalnızca şu durumlarda geçerli olacaktır (örneğin): tarafımızdan muhafaza edilen kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde; veya kişisel verileri silmemizi talep etme hakkına sahip olduğunuz, fakat bunun yerine işlememizin kısıtlanmasını tercih ettiğiniz durumlarda; veya kişisel verileri topladığımız amaca ulaşmak için artık kullanmamız gerekmediğinde, fakat verileri yasal taleplerle ilgilenmek için ihtiyacınız olduğunda.
Hak 5 Bize sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilir bir biçimde alma hakkınız vardır. Bunun yanısıra, talebiniz üzerine bu kişisel verileri başka bir kuruluşa aktarmamızı talep etme hakkına da sahipsiniz.
Hak 6 Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkı (size pazarlama materyalleri gönderme amaçları dahildir).
Hak 7 Kişisel verilerinizi kullanmak için (örneğin, size hizmetlerimiz veya ürünlerimiz hakkında pazarlama bilgileri sağlamak için) güvendiğimiz durumlarda, onayınızı geri çekme hakkınız vardır. Onayınızı geri çekerseniz, size belirli ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz

Bu haklar, kamu yararını (ör. Suçun önlenmesi veya tespiti) ve menfaatlerimizi (örneğin Yasal imtiyaz/ayrıcalığın korunması) korumak için belirli muafiyetlere tabidir ve ikamet ettiğiniz ülkede tümü mevcut olmayabilir.

Bilgilerin Güncellenmesi

Bilgilerinizin doğru ve güncel tutulması çok önemlidir. Yanlış veya eksik bilgiler, size ilgili hizmetleri sunma becerimizi bozabilir. Kişisel verilerinizin doğru olmasını sağlamak için gereken makul çabayı göstereceğiz. Bu konuda bize yardımcı olmak için, Platform üzerindeki profilinizi güncelleyerek veya aşağıdaki 10. bölümde belirtildiği üzere bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizdeki herhangi bir değişikliği bize bildirmelisiniz.

Kasıtlı şekilde yanlış veya yanıltıcı bilgi sağlamak veya başka bir kişinin e-posta adresini veya kişisel verilerini Platform aracılığıyla yanlış bir şekilde herhangi bir ürün veya hizmeti elde etmek maksadıyla kullanmak, ürün veya hizmetlerin feshedilmesine veya kaybedilmesine ve / veya Platforma erişimin sona ermesine neden olabilir ve yasal işlemle sonuçlanabilir.

9.      BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Platformun içeriğini ve çerezleri nasıl kullandığımızı ve dolayısıyla bu Aydınlatma Metnini ve çerez bildirimimizi ve atıfta bulundukları diğer tüm belgeleri herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Bu Aydınlatma Metninde önemli güncellemeler yaparsak, en son değiştirildiği tarihi güncelleyeceğiz ve bunu Platformdaki bir başlık ve e-posta vasıtasıyla açıkça belirteceğiz. Bu Aydınlatma Metninde yaptığımız herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Aydınlatma Metnini Platformda yayınladığımızda hemen yürürlüğe girecektir. Değişiklikler için bu Aydınlatma Metnini düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.

Bu Aydınlatma Metni son olarak 17 Eylül 2019 tarihinde güncellenmiştir.

10.      BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Bu Aydınlatma Metni veya genel olarak gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir zamanda Mettl_Privacy_mettl@mercer.com veya + 91-124-4001831 adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Veri koruma yetkilimizle şu adresten de iletişime geçebilirsiniz:

Veri Koruma Yetkilisi

Marsh &McLennan Companies, Inc. Tower Place West

Londra EC3R 5BU

Nasıl şikayette bulunulacağı konusu

Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızdan memnun değilseniz veya haklarınızla ilgili olarak tarafınızdan herhangi bir talebi ele değerlendirmemizden memnun değilseniz, lütfen bunu bize bildirin. Yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra ilgili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.