Banner
Banner
Contact usLogin
online-assessment
online-assessment
online-assessment
/assets/pbt/aboutTest.svg
/assets/pbt/skills.svg
/assets/pbt/customize.svg
/assets/pbt/features.svg
Generic Tests>Behavioral>Personality Inventory>Bộ Thiết Lập Hồ Sơ Tính Cách Mettl (Personality Profiler - Vietnamese)

Bài Trắc Nghiệm Phát Triển Tính Cách - Đánh giá các đặc điểm tính cách chính để phục vụ công tác tuyển dụng

Bộ Thiết Lập Hồ Sơ Tính Cách Mettl đo lường thế mạnh và các cơ hội phát triển của một cá nhân dựa trên các đặc điểm tính cách cơ bản và ý thích của họ ở nơi làm việc, có chức năng hỗ trợ, giúp người đọc hiểu được một ứng viên có khuynh hướng thể hiện hành vi gì nếu họ có những đặc điểm ý thích và xu hướng hành vi nổi trội của ứng viên. Nó có thể được dùng kết hợp với các công cụ khác nhằm cung cấp nền tảng hiểu biết toàn diện hơn về các đặc điểm xu hướng hành vi nổi trội của một cá nhân cũng như các biểu hiện hành vi của cá nhân đó tại nơi làm việc.

Trusted By:

Inside This Assessment

Thông tin bài trắc nghiệm

Số câu

86

Thời lượng trắc nghiệm

25 phút

Ngôn ngữ

tiếng Việt

LƯU Ý: Nếu cần thiết, bạn có thể nhận được bài trắc nghiệm này bằng các thứ tiếng khác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ contact@mettl.com nếu có nhu cầu này.

Mô tả bài trắc nghiệm

Bài Trắc Nghiệm Bộ Thiết Lập Hồ Sơ Tính Cách Mettl được phát triển trên cơ sở tham chiếu là Mô Hình Tính Cách Năm Yếu Tố. Mô Hình Tính Cách Năm Yếu Tố (FFM) nói rằng con người có thể được mô tả dựa vào vị trí của họ trên năm bậc thang tính cách phổ quát. Các nhà khoa học tại Mettl, từ các yếu tố tính cách trong "Nhóm Năm" phổ quát này, đã nghiên cứu sâu hơn và phát triển một mô hình bao gồm 26 "cung bậc" tính cách, tức là một cấu trúc hẹp hơn có hình dáng trông giống một bề mặt gồ ghề, đó là nền tảng thiết yếu cho bài đánh giá của chúng tôi. Các cung bậc này bao hàm nhiều dạng tính cách phổ quát và sẽ được đối chiếu tương ứng với các mô hình năng lực làm việc cụ thể của công ty hoặc mô hình dành cho từng chức danh công việc, hoặc mô hình dành cho các năng lực hành vi nhằm tìm ra sự dự đoán tối ưu xem ai là người sẽ được nhận việc.

Các nhóm tính cách trong "Nhóm Năm" phổ quát đã cho thấy hiệu quả của nó khi góp phần đưa ra các dự đoán quan trọng liên quan đến công việc, chẳng hạn như hiệu quả làm việc, khả năng bị kiệt quệ của một nhân tố, khả năng chịu huấn luyện và mức độ hài lòng với công việc của từng người. Năm đặc điểm tính cách đó là:

 1. Hướng ngoại (hòa đồng/mạnh mẽ so với đơn độc/kín đáo),
 2. Sẵn sàng trải nghiệm (sáng tạo/hiếu kỳ so với kiên định/chắc chắn),
 3. Ổn định cảm xúc (an toàn/tự tin so với nhạy cảm/bồn chồn),
 4. Dễ chịu (thân thiện/trắc ẩn so với lạnh lùng/vị kỷ) và
 5. Tận tâm (hiệu quả/có tổ chức so với dễ dãi/cẩu thả)

SKILL LIBRARY

This Assessment is a part of following Skills Libraries

Customize This Test

Flexible customization options to suit your needs

Set difficulty level of test

Choose easy, medium or hard questions from our skill libraries to assess candidates of different experience levels.

Combine multiple skills into one test

Add multiple skills in a single test to create an effective assessment. Assess multiple skills together.

Add your own questions to the test

Add, edit or bulk upload your own coding questions, MCQ, whiteboarding questions & more.

Request a tailor-made test

Get a tailored assessment created with the help of our subject matter experts to ensure effective screening.

The Mercer | Mettl Advantage

Tablet
The Mercer | Mettl Edge
 • Industry Leading 24/7 Support
 • State of the art examination platform
 • Inbuilt Cutting Edge AI-Driven Proctoring
 • Simulators designed by developers
 • Tests Tailored to Your business needs
 • Support for 20+ Languages in 80+ Countries Globally

Simple Setup in 4 Steps

Step 1: Add test

Add this test your tests

Step 2: Share link

Share test link from your tests

Step 3: Test View

Candidate take the test

Step 4: Insightful Report

You get their tests report

Trusted by More Than 6000 Clients Worldwide


COMPANY
Partners
CALL US

INVITED FOR TEST?

TAKE TEST

ASPASP
ISO-27001ISO-9001TUV
NABCBAICPABPS

2024 Mercer LLC, All Rights Reserved

Terms of Services


Privacy Notice


Cookies


GDPR Ready


Policy


Sub-Processor