Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tâm Lý Nhận Thức Trực Tuyến cho lĩnh vực Kinh Doanh Thị Trường -

Vị trí nhân viên kinh doanh thị trường là vị trí thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và phải thường xuyên đi công tác để họp và gặp gỡ các khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng thân thiết của công ty. Trách nhiệm công việc của chức vụ này bao gồm: quản lý tài khoản, quản lý quan hệ khách hàng, duy trì hình ảnh của một người đại diện cho công ty, cho sản phẩm và dịch vụ của công ty với sự tự tin, luôn gần gũi và tận tâm với khách hàng.

Bản Đánh Khảo Sát Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Mettl có chức năng xác định các năng lực nhận thức và hành vi tương ứng với kỹ năng cần thiết cho vai trò này.

Các tiêu chuẩn năng lực được đánh giá qua bản khảo sát này đã được tuyển chọn từ Công Cụ Lập Hồ Sơ Đội Ngũ Kinh Doanh Mettl, đây là kết quả của một công cuộc nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự bán hàng. Nghiên cứu này giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn đặc tính phức tạp của chức vụ nhân viên bán hàng trên các khía cạnh chào hàng, xử lý quy trình, quản trị mối quan hệ đa dạng với khách hàng và môi trường. Các yếu tố này khi phối hợp hài hòa với nhau sẽ cung cấp cho chúng tôi bộ năng lực phù hợp để xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi; bộ năng lực sẽ được phân nhóm thành Đặc Tính Cá Nhân, Thiên Hướng Nghề Nghiệp, Kỹ Năng Giao Tế, Năng Khiếu Bán Hàng.

Được sử dụng với mục đích:

  • Sàng lọc ứng viên phù hợp cho chức vụ nhân viên kinh doanh thị trường
  • Xác định các lỗ hổng năng lực, trang bị kỹ năng cần thiết cho đại diện/ nhân viên/ đối tác bán hàng
  • Tối ưu hóa nguồn nhân tài của tổ chức
  • Xác định các lĩnh vực cần được phát triển và huấn luyện

Các tiêu chuẩn hồ sơ cốt lõi rút ra từ khảo sát này có thể được sử dụng cho các vị trí:

  • Chuyên viên/Nhân viên /Trợ lý kinh doanh thị trường
  • Nhân viên kinh doanh thị trường
  • Chuyên viên tập sự trong bộ phận Kinh doanh thị trường

 


Top Customers

Looking for a customised test?

Are you looking for a customised version of this test. Or looking to get a new test build according to your requirements from scratch? Reach out to our subject matter experts and discuss the same.


 

Các chi tiết của khảo sát:

Số phần

2

Số lượng câu hỏi

95

Thời lượng khảo sát

35 phút

Ngôn ngữ của bài khảo sát

Tiếng Việt

LƯU Ý: Tùy theo yêu cầu cụ thể mà bài khảo sát có thể được dịch sang nhiều thứ tiếng khác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ nếu có nhu cầu này.

 

Chi tiết của từng phần:

 Bộ Công Cụ Đánh Giá Tính Cách Mettl

Đánh giá các yếu tố năng lực hành vi của ứng viên, là các năng lực cần thiết cho vị trí nhân viên kinh doanh, căn cứ vào Năm Mô Hình Tính Cách Chủ Đạo.

 Bài Kiểm Tra Năng Lực

Đánh giá kỹ năng lập luận của ứng viên

 


Answer to common queries:

Nếu ứng viên trả lời các câu hỏi khảo sát theo kiểu hùa theo quan điểm dễ được số đông chấp nhận, ứng viên cố tình trả lời theo kiểu ngẫu nhiên hàng loạt (trả lời bừa), hoặc ứng viên trả lời không thành thật thì sao?

Khi xây dựng nội dung khảo sát chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng một khả năng có thể xảy ra, đó là ứng viên trả lời theo xu hướng dễ được số đông chấp nhận. Các câu hỏi như thế chỉ được đưa vào các bài khảo sát cuối cùng; và mặc dù đương nhiên vẫn có khả năng ứng viên trả lời theo kiểu đánh bừa ngẫu nhiên, nhưng điểm khảo sát trong các trường hợp này không thể dự đoán được. Ngoài ra, trong một số bản khảo sát, nếu các câu hỏi có xu hướng đáp án quá rõ ràng và quá dễ chọn, chúng tôi đã có sẵn phương án khoa học đủ chắc chắn để xác định xem người trả lời khảo sát có trả lời theo kiểu đánh bừa ngẫu nhiên hay không.

Liệu chúng ta có thể tiến hành đối chuẩn cho một chức vụ cụ thể trong một tổ chức hay không?

Và liệu chúng ta có thể đối chuẩn cho các chức vụ khác nhau trong tổ chức. Chúng tôi tuân thủ quy trình đối chuẩn được khoa học kiểm chứng. Vui lòng gửi yêu cầu về cho chúng tôi bằng văn bản, chúng tôi sẽ vui lòng hỗ trợ.

Liệu tôi có thể liên kết bộ khung năng lực của một chức tổ chức nào đó đến bản khảo sát của quý vị không?

Chúng tôi có một danh sách dài các khách hàng hài lòng với công ty. Vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản về cho chúng tôi, chúng tôi sẽ vui lòng hỗ trợ quý vị tìm giải pháp phù hợp.

Làm cách nào chúng ta có thể xác định mức ngưỡng cho các cấp độ thành thục năng lực trong một nhóm tiêu chuẩn?

Các mức ngưỡng cho các cấp độ thành thục năng lực được căn cứ vào xác suất phân bổ điểm số thông thường trong một nhóm tiêu chuẩn cụ thể.

Các đối số được thiết lập cụ thể ra sao cho một bản khảo sát trắc nghiệm tâm lý nhận thức cụ thể?

Chúng tôi thu thập dữ liệu từ nhiều ngành nghề cũng như từ nhiều tổ chức thuộc cùng trục thị trường dọc rồi cập nhật cơ sở dữ liệu Mettl một cách định kỳ. Khi soạn các báo cáo định kỳ, chúng tôi luôn chú ý kỹ lưỡng đến vấn đề tích hợp dữ liệu mới bổ sung vào cơ sở đánh giá tổng thể.

Nếu như kết quả báo cáo của các bài khảo sát trắc nghiệm tâm lý nhận thức lại khác biệt so với hành vi, thái độ hay năng lực thực tế của ứng viên thì làm thế nào?

Hành vi con người là tấm gương phản chiếu của nhiều yếu tố tâm lý và môi trường. Vì thế, chúng ta không nên diễn giải kết quả trắc nghiệm tâm lý rồi xem đó là yếu tố quyết định duy nhất nhằm dự đoán một dạng hành vi hay thái độ cụ thể. Chúng ta nên kết hợp các kết quả này với tất cả các nguồn thông tin khác để ra quyết định thực sự có chuyên môn về một con người cụ thể. Nếu quý vị phát hiện thấy có sự bất nhất giữa kết quả báo cáo khảo sát với hành vi thực tế của ứng viên, hãy luôn liên hệ với các yếu tố khác cũng có tác động đến hành vi, chẳng hạn như môi trường, thể chất, tâm lý. Ngoài ra việc ra kết luận như thế chỉ nên được tiến hành dưới sự giám sát của các nhân sự có chuyên môn.


How it works:

step 1
Mettl-PBT-1

Add this test to your tests

step 2
Mettl-PBT-2

Share test link from your tests

step 3
Mettl-PBT-3

Candidate take the tests

step 4
Mettl-PBT-4

You get their tests report


Note You will be charged only at step 3. i.e. only when candidate start the test.