Yöneticiler İçin Online Psikometrik Test - Yönetsel Potansiyele Sahip Doğru Adayı İşe Alın

Yönetici Pozisyonları İçin Screening Aracı Olarak Kullanılır

Birkaç müşteri etkileşimi ve ekip araştırmasından sonra, ekibi ve organizasyon dinamiklerini anlamanın dinamik bir yönetici gerektirdiği sonucuna vardık. “Çalışanlar kuruluşlarını terk etmiyor, yöneticilerini terk ediyorlar”. Bu nedenle, çalışanlar ile liderlik ekibi arasında bir köprü görevi görmesi ve optimum verimlilik için ekibiyle koordine etmesi gerektiğinden, yöneticinin rolü çok önemlidir.

Bu test, bir çalışanın davranış becerilerini belirlemede ve yönetimsel yetkinliklerinin değerlendirilmesinde yardımcı olacaktır. Genel olarak, bu test adayın örgütsel zekasını, işbirliği becerilerini, liderlik becerilerini, insan yönetimi becerilerini ve iş yönetimini ölçmeye odaklanır.

 


Top Customers

Looking for a customised test?

Are you looking for a customised version of this test. Or looking to get a new test build according to your requirements from scratch? Reach out to our subject matter experts and discuss the same.


Test için önerilen kilit profiller:

 • Müdür Yardımcısı
 • Proje Yöneticisi / Program Yöneticisi
 • Hizmet/Servis Yöneticisi (Delivery Manager)
 • Orta kademe yönetici rolleri

 

Test Detayları:

Bölüm sayısı 5
Soru sayısı 117
Test süresi 65 dakika
Test dili Türkçe

NOT: Test farklı dillerde uygulanabilmektedir. Bizimle contact@mettl.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Test açıklaması:

Değerlendirme içeriği:

 • Mettl Kişilik Profili - Kişinin liderlik için davranışsal yetkinliklerini değerlendirir
 • Mettl Eleştirel Düşünme Testi - Eleştirel düşünme ve karar verme yeteneğini değerlendirir.
 • Mettl Müşteri Odaklılık Testi - kişinin müşteriyi yönetebilme kabiliyetini ölçer.

Yönetsel potansiyeli ölçmeye yönelik yetkinlik temelli bir yaklaşıma sahiptir. Bu değerlendirme bir organizasyondaki yönetsel etkinlik için kritik beş temel yetkinliği ölçer:

 

Örgütsel Zeka

İş Birliği

1.Yönetişim ve Süreçleri Anlamak

1. Ortaklık

2. Kolaylaştırmayı değiştirin

2. Takım çalışması

Liderlik Becerileri

İnsan Yönetimi

1. Sorumluluk

1. Çeşitliliği Anlamak

2. Bütünlük

2. Koçluk ve mentorluk

 

3. Çatışma Yönetimi

Birinin İşini Yönetmek

 

1. Planlama ve Organize Etme

 

2.Problem Çözme ve Karar Verme

 

3. Hizmet Oryantasyonu

 

Answer to common queries:

Bir kişi sosyal olarak arzu edilen şekilde bir cevap verirse veya yanıtları manipüle ederse ne olur?

Bu araçta sosyal tercih edilebilirlik önyargısına azami özen gösterildi. Yanıtlar manipüle edilebilir gibi görünse de kişilerin puanlamaları tahmin edemeyeceği sorular da içeride bulunmaktadır. Alternatif olarak, soruların oldukça basit göründüğü birkaç testte, kişinin yanıtları rastgele yanıtlayıp yanıtlamadığını bilimsel olarak tespit edebilmekteyiz.

Belirli bir rol için organizasyon özelinde kıyaslama yapabilir miyiz?

Organizasyonunuz için farklı iş rolleri için bunu yapmak mümkündür. Bilimsel olarak geçerli bir kıyaslama sürecini takip ediyoruz. Lütfen bize yazın, yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Organizasyonun yetkinlik setini değerlendirmelerinizle eşleştirmek mümkün mü?

Çok sayıda müşteri referansına sahibiz. Böyle bir talebiniz olursa lütfen bize yazın, sizin için bir çözüm bulmaktan memnuniyet duyarız.

Bir norm grubunun yeterlilik seviyesi sınırlarını nasıl belirleriz?

Yeterlilik seviyelerinin sınırları, belirli bir norm grup için puanların normal olasılık dağılımına dayanmaktadır.

Herhangi bir spesifik psikometrik test için normlar nasıl oluşturulur?

Sektör ve organizasyonlardan elde edilen veriler Mettl veri tabanında periyodik olarak güncellenmektedir. Yeni eklenen verilerin raporlara periyodik olarak dahil edilmesine özen gösterilmektedir.

Psikometrik değerlendirmeler için oluşturulan raporlar, kişinin gerçek davranışından, tutumundan veya yeteneğinden farklıysa ne olur?

İnsan davranışı, çoklu psikolojik ve çevresel faktörlerin bir yansımasıdır. Bu nedenle, herhangi bir psikometrik rapor, belirli bir tür davranış ya da tutumun belirleyici bir yordayıcısı olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporlar, kişi hakkındaki profesyonel kararlara ulaşmada diğer tüm bilgi kaynakları ile bütünleştirilmelidir. Raporlarda, kişinin gerçek davranışından kaynaklanan herhangi bir tutarsızlık bulursanız, daima bu davranışı yönlendiren diğer çevresel, fiziksel ve psikolojik faktörleri değerlendirin. Bütün değerlendirmeler, konusunda uzman kişilerin gözetiminde gerçekleştirilmelidir.


How it works:

step 1
Mettl-PBT-1

Add this test to your tests

step 2
Mettl-PBT-2

Share test link from your tests

step 3
Mettl-PBT-3

Candidate take the tests

step 4
Mettl-PBT-4

You get their tests report


Note You will be charged only at step 3. i.e. only when candidate start the test.


Relevant for Industries

 • IT
 • ITeS
 • Banking & finance
 • Insurance
 • FMCG
 • Hospitality
 • Retail
 • Manufacturing
 • Healthcare

Related Tags

Leadership/Management