Banner
Banner
Contact usLogin
online-assessment
online-assessment
online-assessment
/assets/pbt/aboutTest.svg
/assets/pbt/skills.svg
/assets/pbt/customize.svg
/assets/pbt/features.svg
Generic Tests>Mettl Yüksek Potansiyel Değerlendirmesi

Yüksek Potansiyelli Çalışanları Belirlemek ve Geliştirmek için Yüksek Potansiyel Testi

Bu test, çalışanlarınızın veya potansiyel işe alımlarınızın içgörülü ve akıcı bir yüksek potansiyel değerlendirmesi içindir. Konu uzmanları tarafından geliştirilerek, gelişim ve yedekleme planlaması için en etkili yüksek potansiyel değerlendirme araçlarından oluşmaktadır.

Trusted By:

Testin içeriğine detaylı bir bakış

Bu test, bir organizasyondaki kritik rolleri doldurmak için yetiştirilebilecek yüksek potansiyelli çalışanların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Yüksek potansiyel değerlendirme raporu, her bir katılımcı için mevcut rollerinde etkinliklerini artırmalarına ve gelecekteki kariyer gelişimlerine hazırlanmalarına yardımcı olacak güçlü yönleri ve gelişim alanlarını özetlemektedir.

Bu testi şunlar için kullanın:

 • Şirket içi yüksek potansiyelli yetenekleri belirlemek ve yetiştirmek
 • Kritik rolleri tamamlayabilmek için iç yetenek hatlarını güçlendirmek

Test Açıklaması

Mettl Yüksek Potansiyel Değerlendirmesi; Mettl Kişilik Profili (MPP), Mettl Soyut Akıl Yürütme Testi (MTAR) ve Mettl Eleştirel Düşünme Testini (MTCT) içeren psikometrik araçlardan oluşmaktadır.

 • Mettl Kişilik Profili (MPP) Beş Faktör Modeli bağlamında geliştirilmiştir. FFM (Beş Faktör Modeli), kişilerin beş geniş kişilik özelliği üzerindeki konumlarına göre tanımlanabileceğini belirtir. Mettl bilim adamları, "Beş Büyük" kişilik faktörlerinin kendini kanıtlamış modelinin ötesine geçmiş ve değerlendirmemizin yapı taşlarını oluşturan 26 'ölçek' veya daha dar, faset benzeri yapılar geliştirmiştir. Bu ölçekler geniş bir kişilik alanını kapsamaktadır ve iş başarısının en iyi tahminini elde etmek için organizasyon veya rolleri, belirli performans modelleri veya davranışsal yetkinlikler ile eşleştirilecektir.
 • Mettl Soyut Akıl Yürütme Testi (MTAR), kişinin belirsizlikten anlam çıkarma, yeni bilgileri yönetme ve yeni problemleri çözme becerisini ölçmek için tasarlanmış sözel olmayan bir değerlendirmedir. MTAR her türlü kültürel önyargıdan uzaktır ve dil becerilerine bağlı değildir. Soyut Değerlendirme için Mettl Testi tümdengelim yerine tümevarımsal değerlendirmeyi ölçer. Yani, katılımcıların bilgideki kalıpları aramasını ve daha sonra bu kalıpları bir dizideki yeni bir yere genellemesini gerektirir.
 • Mettl Eleştirel Düşünme Testi (MTCT) teste girenlerin eleştirel düşünme becerilerini ölçer. Bu test, sözel bağlamda analitik muhakeme uygulamalarını kapsar. Ayrıca, tüm iş seviyelerindeki kritik roller için işe alımlarda, bireysel katılımcıdan orta ve üst düzey yönetici rollerine kadar tüm sektörlerde kullanılır. MTCT, kültürel önyargılardan ve belirli bir demografik grup üzerindeki olumsuz etkilerden arındırılmıştır.

SKILL LIBRARY

This Assessment is a part of following Skills Libraries

Yüksek Potansiyel Yetkinlik Çerçevesi

Get a detailed look inside the test

Taranan Yüksek Potansiyel Yetkinlikleri

Zihinsel Beceri

Motivasyon

Çeviklik

Liderlik

Competencies:

Stratejik Düşünme

Öncelikleri ve ileriye dönük yol haritasını belirlerken uzun vadeli düşünebilme ve daha geniş bir perspektiften bakabilme becerisi göstermek. Aynı zamanda dinamik iç ve dış çevreyi ve bunların organizasyonel hedefler üzerindeki etkisini anlayabilmeyi de içerir.

Kritik Karar Verme

Mevcut tüm veriler ile mantıksal ilişkilere dayalı geçerli sonuçlar çıkarıp değerlendirdikten sonra sorunları çözüp, kritik kararlar alma becerisi göstermek.

Competencies:

Başarma Arzusu

Yapmak için yola çıktığı şeyde mükemmelliğe ulaşmak için güçlü bir irade göstermek. Kişinin enerjisini ve kaynaklarını başladığı işi bitirmeye ve hedeflerine başarıyla ulaşmaya odaklaması.

Öğrenme Yönelimi

Öğrenme zihniyetini içselleştirme ve sürekli öğrenme fırsatları arama eğilimi gösterme. Kendi hatalarından ders çıkarmak için geçmiş deneyimleri yansıtma ve sürekli olarak başkalarından geri bildirim alma eğilimi.

İnisiyatif Alma

Zorlanmadan inisiyatif ve sorumluluk alma eğilimi göstermek. Organizasyonel hedeflere ulaşmak için iş gerekliliklerinin ötesine geçen görevler üzerinde çalışmaya istekli olduğunu göstermek.

Competencies:

Belirsizliği yönetme

Belirsiz veya öngörülemeyen durumlarla rahatça başa çıkabilme ve gerekli tüm ayrıntılara sahip olmadan bile işini yönetebilme becerisi gösterme.

Uyum Sağlama

Kendini değişime göre ayarlama ve uyarlama becerisi gösterebilmek ve ayrıca dinamik, sürekli gelişen durumlarda tıkanmaya izin vermeme. İş birimleri, fonksiyonlar ve ekipler arasında hareket ederken etkili bir şekilde uyum sağlama.

Competencies:

Liderlik Etme

Başkalarını kişisel ve organizasyonel hedeflerine ulaşmaları için sürekli olarak motive ve ilham ederek onlara liderlik etme yatkınlığı göstermek. Ayrıca, ekip üyelerine bireyin gelişim alanları üzerinde çalışmaları için rehberlik etmeyi ve fırsatlar sunmayı da içerir.

Paydaş Yönetimi

Hem bireysel hem de kurumsal başarıyı sağlamak için bilgi ve kaynak toplamanın bir yolu olarak kurum içinde ve dışında profesyonel ağlar ve kişisel ilişkiler kurma becerisi göstermek.

Bu Yüksek Potansiyel Değerlendirmesini Özelleştirin

Flexible customization options to suit your needs

Set difficulty level of test

Choose easy, medium or hard questions from our skill libraries to assess candidates of different experience levels.

Combine multiple skills into one test

Add multiple skills in a single test to create an effective assessment. Assess multiple skills together.

Add your own questions to the test

Add, edit or bulk upload your own coding questions, MCQ, whiteboarding questions & more.

Request a tailor-made test

Get a tailored assessment created with the help of our subject matter experts to ensure effective screening.

Mercer | Mettl Yüksek Potansiyel Değerlendirme Testinin Avantajı

Tablet
The Mercer | Mettl Edge
 • Industry Leading 24/7 Support
 • State of the art examination platform
 • Inbuilt Cutting Edge AI-Driven Proctoring
 • Simulators designed by developers
 • Tests Tailored to Your business needs
 • Support for 20+ Languages in 80+ Countries Globally

Yüksek Potansiyel Değerlendirmesi 4 Adımda Yapılabilir

Step 1: Add test

Add this test your tests

Step 2: Share link

Share test link from your tests

Step 3: Test View

Candidate take the test

Step 4: Insightful Report

You get their tests report

Trusted by More Than 6000 Clients Worldwide


COMPANY
Partners
CALL US

INVITED FOR TEST?

TAKE TEST

ASPASP
ISO-27001ISO-9001TUV
NABCBAICPABPS

2024 Mercer LLC, All Rights Reserved

Terms of Services


Privacy Notice


Cookies


GDPR Ready


Policy


Sub-Processor