Banner
Banner
Contact usLogin
online-assessment
online-assessment
online-assessment
/assets/pbt/aboutTest.svg
/assets/pbt/skills.svg
/assets/pbt/customize.svg
/assets/pbt/features.svg
Core Corporate Functions>Leadership/Management>Mettl Liderlik Değerlendirmesi

Önemli Liderlik Becerilerini Ölçmek için Çevrimiçi Liderlik Değerlendirmesi - Yönetsel Roller için İşe Alım Envanteri

Organizasyonel başarıyı arttırmak için hedeflere ulaşmak, riskli ve zor kararlar almak, rekabette üstünlük sağlamak ve ekip üyelerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için motive etmek, liderliğin herhangi bir organizasyondaki birçok önemli işlevinden sadece birkaçıdır. Etkili liderler, ekiplerinin uyumlu bir şekilde çalışması ve hedeflere birlikte ulaşması için benzersiz yollar geliştirir.

Trusted By:

Mettl Liderlik Değerlendirmesi'nin İçerisindekiler

Etkili liderler, organizasyonlarının tam potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olurlar. Güçlü stratejiler uygular ve verimli sonuçlar veren özgün direktifler verirler. Liderlik becerileri testi, adayların yetkilendirme ve görev atama, kişilerin gelişim planlarını çizme ve uygulama, faydalı geri bildirim ve rehberlik sağlama ve diğerlerinin kendi fikir ve tekniklerini takip etmeye ikna etme becerilerini ölçer.

Bir iş biriminin veya organizasyonun başarısı ile başarısızlığı arasındaki farkı genellikle liderler belirl. Genellikle dışadönüklük ile karıştırıldığı gibi, objektif olarak değerlendirilmesi de zordur. Bu değerlendirme, organizasyonların bir liderin güçlü yönlerini belirlemelerine ve bunu organizasyondaki liderlerin verimliliği için kritik olan dört işlevle eşleştirerek benzersiz bir liderliği geliştirmelerine yardımcı olur: Örnek Liderlik, Çeşitli ve Başarılı Ekipler Oluşturun, İnovasyonu Teşvik Etmek ve Değişimi Yönetmek ve İş Yönetimi ve beraberindeki 10 yetkinlik. Mettl Liderlik Değerlendirmesi, bir rol veya organizasyona uygunluğu belirlemek için baskın liderlik tarzının belirlenmesine yardımcı olur.

Belirli bir liderlik tarzına uymak yerine, bu liderlik testi adayın liderlik potansiyelini değerlendiren kanıtlara dayalı bir kişilik modeli ve bilişsel becerilere ilişkin sorular içererek, liderlik yetkinliklerini değerlendirmek için bütünsel bir yaklaşım izlemektedir. Bu işe alım öncesi tarama testi, organizasyonun hedeflerine ulaşması için başkalarına rehberlik etme ve ilham verme konusunda özel ilgisi olan potansiyel liderleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Geleceğin liderleri, ne olursa olsun kusursuz sonuçlar üretmek için organizasyonun gereksinimlerini ekip üyelerinin istekleri ve uzmanlıklarıyla uyumlu hale getirebilecektir. Etkin liderler verdikleri sözleri uygularlar ve çalışanlarına fikirlerini paylaşabilecekleri, sorunlu alanları tartışabilecekleri ve işlerini sahiplenebilecekleri bir alan sağlarlar.

Etkin liderler, onları diğerlerinden ayıran bir eğilim ve edinilmiş becerilere sahiptir. Bazı bireyler bir gruba liderlik etmek için doğal bir eğilime sahip değilken, diğerlerinin gerekli eğitimleri alarak, etkin liderlik yolunda bir başlangıç yapması gerekir. Aşağıdaki değerlendirme, kişinin liderlik becerilerini ve tarzını değerlendirerek etkin liderler için önemli olan kişilik özelliklerine ve becerilerine sahip olup olmadığını belirleyecektir.

Testin kullanışlı olduğu temel profiller:

  • Bütün CXO pozisyonları
  • Müdür/ Müdür Yardımcısı/ Direktör
  • Orta seviye yönetsel roller

Test Detayları:

Bölüm Sayısı6
Soru Sayısı235
Test Süresi115 dakika
Test DiliTürkçe

NOT: Gerekirse, test diğer dillerde de sunulabilir. Bu tür ihtiyaçlarınız için lütfen bizlerle iletişime geçin.

Değerlendirme şunları içerir:

Mettl Kişilik HaritasıAdayın liderlik rolü için gereken davranışsal yetkinliklerini değerlendirir. Mettl Kişilik Haritası, işle ilgili sonuçlar için kritik olan 28 kişilik göstergesinin kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlayan bir araçtır. Güçlü psikometrik özelliklere sahip olup, küresel kapsamda bir kitle üzerinde standardize edilmiştir.
Mettl Bilişsel BecerilerBir adayın muhakeme ve karar verme becerilerini değerlendirir. Bilişsel sorular, adayın alışılmamış problemleri çözme, mantıksal çıkarımlar yapma ve geçersiz varsayımları fark etme becerisini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.
Liderlik Tarzı AnketiBir liderin astlarını etkileyen davranış kalıplarını, yani liderin astlarını yönlendirme ve istenen hedefe ulaşmaları için onlara ilham verme yaklaşımını değerlendirir.

 

Liderlik Yetkinlikleri Çerçevesi

Get a detailed look inside the test

Taranan Liderlik Değerlendirmesi Yetkinlikleri

Örnekle Yol Göster

Çeşitli ve Başarılı Ekipler Oluşturun

İnovasyonu Teşvik Etmek & Değişimi Yönetme

İş Yönetimi

Competencies:

Öğrenmeye Açıklık

Öğrenme zihniyetini içselleştirme eğilimi göstererek, sürekli öğrenme fırsatları arar. Başarı ve başarısızlıklardan ders çıkarabilmek için geri bildirime açık olur ve bunları benzer deneyimlerin üzerinde uygular.

Dayanıklılık

Zorluk ve belirsizlikler karşısında odaklanmaya devam etme eğilimi gösterir. Duygularını ve kendini etkili bir şekilde yöneterek zor durumları yönetme becerisi gösterir.

Competencies:

Ekip Geliştirme

Ekip üyelerinin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleyerek mesleki büyüme ve gelişimlerine odaklanma eğilimi gösterir. Ekip üyeleri için öğrenme fırsatları yaratır ve gelişim hedeflerine ulaşmaları için onlara mentorluk yapar.

Çeşitlilik ve İşbirliğini Teşvik Etme

Farklı bireylerden oluşan bir ekibe başarılı bir şekilde liderlik etmek için çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemine değer verme eğilimi gösterir. İşbirlikçi ve kapsayıcı bir ekip kültürü oluşturmak ve etkili bir şekilde çalışmak için çeşitlilikten yararlanma eğilimi gösterir.

Competencies:

Yaratıcılığı Besleme

Sorunlara farklı açılardan yaklaşma, kalıpların dışında düşünme ve yenilik için sürekli çaba gösterme eğilimi sergiler. Kişileri yeni fikirleri deneyerek ve yenilik yapmaya teşvik ederek öğrendiklerini kurum genelinde paylaşan bir kültürü teşvik etme eğilimi gösterir.

Belirsizlikleri Yönetme

Belirsiz veya öngörülemeyen durumlarla rahatça başa çıkabilir ve gerekli tüm ayrıntılara sahip olmadan bile işini yönetebilme becerisi gösterir.

Değişim Yönetimi

Değişim ihtiyacını ve gerekçesini iletme becerisi ile tüm paydaşların bu konuda rahat olmasını sağlar. Aynı zamanda zorlu durumları en aza indirebilmeyi veya etkilerini azaltabilmeyi ve değişim sürecini kolaylaştırabilmeyi içerir.

Competencies:

Stratejik Düşünme

Uzun vadeli düşünme, daha geniş bir perspektiften bakma ve başkalarıyla ortak bir vizyon oluşturma eğilimi gösterir. Organizasyonun vizyonuna ulaşmak için stratejiler formüle ederek, kişinin enerji ve kaynaklarını stratejinin etkili bir şekilde uygulanmasına odaklar.

İlişki Ağı Geliştirme

Stratejik ilişkiler kurarak, ortak hedeflere ulaşma yolunda bunlardan etkili bir şekilde yararlanmak amacıyla ağlar ve ilişkiler kurma eğilimi gösterir.

Kritik Karar Verme

Mevcut tüm verileri değerlendirdikten sonra sorunları çözebilme ve kritik kararlar alabilme becerisi gösterirken, kanıt ve mantıksal ilişkilere dayalı geçerli sonuçlar çıkarır.

Liderlik Değerlendirmesini Özelleştirin

Flexible customization options to suit your needs

Set difficulty level of test

Choose easy, medium or hard questions from our skill libraries to assess candidates of different experience levels.

Combine multiple skills into one test

Add multiple skills in a single test to create an effective assessment. Assess multiple skills together.

Add your own questions to the test

Add, edit or bulk upload your own coding questions, MCQ, whiteboarding questions & more.

Request a tailor-made test

Get a tailored assessment created with the help of our subject matter experts to ensure effective screening.

Mercer | Mettl Liderlik Değerlendirme Testinin Avantajı

Tablet
The Mercer | Mettl Edge
  • Industry Leading 24/7 Support
  • State of the art examination platform
  • Inbuilt Cutting Edge AI-Driven Proctoring
  • Simulators designed by developers
  • Tests Tailored to Your business needs
  • Support for 20+ Languages in 80+ Countries Globally

Liderlik Değerlendirmesi 4 Adımda Yapılabilir

Step 1: Add test

Add this test your tests

Step 2: Share link

Share test link from your tests

Step 3: Test View

Candidate take the test

Step 4: Insightful Report

You get their tests report

Trusted by More Than 6000 Clients Worldwide


COMPANY
Partners
CALL US

INVITED FOR TEST?

TAKE TEST

ASPASP
ISO-27001ISO-9001TUV
NABCBAICPABPS

2024 Mercer LLC, All Rights Reserved

Terms of Services


Privacy Notice


Cookies


GDPR Ready


Policy


Sub-Processor