Banner
Banner
Contact usLogin
online-assessment
online-assessment
online-assessment
/assets/pbt/aboutTest.svg
/assets/pbt/skills.svg
/assets/pbt/customize.svg
/assets/pbt/features.svg
Core Corporate Functions>Sales>B2C Sales>Bài Khảo Sát Tiềm Năng Kinh Doanh B2C của Mettl (B2C Entry-Vietnamese)

Tìm kiếm nhân tài bán hàng phù hợp cho bộ phận kinh doanh B2C thông qua bản khảo sát kỹ năng bán hàng

Hãy cân nhắc điều này: nếu doanh số bán hàng và biên lợi nhuận đạt được của từng nhân viên/nhân lực kinh doanh đều gia tăng, công ty có thêm nhiều khách hàng thân thiết thì công ty sẽ được lợi biết bao nhiêu! Nhu cầu của khách hàng càng ngày càng đa dạng, nhu cầu đón nhận giá trị thật cũng gia tăng rất nhiều, do đó ngày càng có nhiều trưởng nhóm kinh doanh ca thán: "thật là khó có thể xâm nhập vào thị trường."

Trusted By:

Inside This Assessment

Công năng

Sàng lọc Nhân Tài Kinh Doanh "Phù Hợp" và Cải Thiện Năng Lực Nhân Tài Kinh Doanh Hiện Sở Hữu:  Bản Khảo Sát Tiềm Năng Kinh Doanh của Mettl kết hợp kiến thức chi tiết về quy trình tuyển dụng Đội Ngũ Bán Hàng B2C cùng với bộ kỹ năng chuyên môn đặc biệt, ngoài ra Mettl cũng cung cấp các giải pháp tùy biến nhằm đáp ứng các yêu cầu chuyên môn đặc thù của quý vị trong môi trường Kinh Doanh B2C.

Tối Ưu Hóa Hiệu Quả Kinh Doanh thông qua "phân tích nhu cầu phát triển năng lực": Quy trình định lượng và thẩm định của chúng tôi sẽ phân tích đội ngũ nhân lực bán hàng của quý vị, qua đó phân tích chi tiết tiềm năng của từng cá nhân - những tiềm năng có thể biến họ thành một nhân tố xuất sắc trong tập thể. Chúng tôi vẽ ra một lộ trình xác định các kỹ năng mà từng cá nhân trong đội ngũ cần phải học hỏi, các phẩm chất mà họ phải xây dựng, cũng như các điểm yếu mà họ phải khắc phục để vươn đến thành công là doanh số hàng đầu.

Gia Tăng Doanh Thu Bán Hàng: Với các hiểu biết có được khi sử dụng Bản Khảo Sát Tiềm Năng Kinh Doanh B2C của Mettl, quý vị có thể xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển nguồn nhân tài kinh doanh phù hợp với bối cảnh, qua đó gia tăng doanh thu, cải thiện hiệu quả công việc, tăng doanh số - tạo ra lợi thế cạnh tranh độc đáo của tổ chức.

Các hồ sơ cốt lõi của bản khảo sát sẽ rất hữu dụng đối với vị trí

• Nhân viên bán hàng/ Đại diện bán hàng
• Nhân viên phát triển kinh doanh
• Chuyên viên bán hàng tập sự
• Trợ lý trưởng phòng kinh doanh
• Điều phối viên kinh doanh khu vực
• Quản lý quan hệ khách hàng trọng yếu (KAM)

 

Các chi tiết của khảo sát:

 

Số phần

4

Số lượng câu hỏi

133

Thời lượng khảo sát

65 phút

Ngôn ngữ của bài khảo sát

Tiếng Việt

LƯU Ý: Tùy theo yêu cầu cụ thể mà bài khảo sát có thể được dịch sang nhiều thứ tiếng khác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ contact@mettl.com nếu có nhu cầu này.

Chi tiết của từng phần:

Bộ Thiết Lập Hồ Sơ Tính Cách MettlĐánh giá các yếu tố năng lực hành vi của ứng viên, là các năng lực cần thiết cho vị trí lãnh đạo, căn cứ vào Năm Mô Hình Tính Cách Chủ Đạo.
Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm Kiến Thức Kinh Doanh B2C Mettl Đánh giá mức độ hiểu biết chuyên môn về quy trình kinh doanh B2C thông qua các câu hỏi trong đó yêu cầu ứng viên đưa ra ý kiến đánh giá các tình huống thực tế không đi kèm video.
Bài Trắc Nghiệm Mức Độ Hiểu Biết Khách Hàng B2C MettlLượng giá năng lực chăm sóc khách hàng của ứng viên thông qua các câu hỏi trong đó yêu cầu ứng viên đưa ra ý kiến đánh giá các tình huống không đi kèm video.
Công Cụ Đánh Giá Động Lực MettlLượng giá các chỉ số động lực sự nghiệp của ứng viên - tức là các yếu tố thúc đẩy người ấy vươn đến thành công trong chức vụ.

SKILL LIBRARY

This Assessment is a part of following Skills Libraries

Customize This Test

Flexible customization options to suit your needs

Set difficulty level of test

Choose easy, medium or hard questions from our skill libraries to assess candidates of different experience levels.

Combine multiple skills into one test

Add multiple skills in a single test to create an effective assessment. Assess multiple skills together.

Add your own questions to the test

Add, edit or bulk upload your own coding questions, MCQ, whiteboarding questions & more.

Request a tailor-made test

Get a tailored assessment created with the help of our subject matter experts to ensure effective screening.

The Mercer | Mettl Advantage

Tablet
The Mercer | Mettl Edge
  • Industry Leading 24/7 Support
  • State of the art examination platform
  • Inbuilt Cutting Edge AI-Driven Proctoring
  • Simulators designed by developers
  • Tests Tailored to Your business needs
  • Support for 20+ Languages in 80+ Countries Globally

Simple Setup in 4 Steps

Step 1: Add test

Add this test your tests

Step 2: Share link

Share test link from your tests

Step 3: Test View

Candidate take the test

Step 4: Insightful Report

You get their tests report

Trusted by More Than 6000 Clients Worldwide


COMPANY
Partners
CALL US

INVITED FOR TEST?

TAKE TEST

ASPASP
ISO-27001ISO-9001TUV
NABCBAICPABPS

2024 Mercer LLC, All Rights Reserved

Terms of Services


Privacy Notice


Cookies


GDPR Ready


Policy


Sub-Processor