Banner
Banner
Contact usLogin
online-assessment
online-assessment
online-assessment
/assets/pbt/aboutTest.svg
/assets/pbt/skills.svg
/assets/pbt/customize.svg
/assets/pbt/features.svg
Core Corporate Functions>Sales>Field Sales>Đánh Khảo Sát Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Mettl

Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tâm Lý Nhận Thức Trực Tuyến cho lĩnh vực Kinh Doanh Thị Trường -

Vị trí nhân viên kinh doanh thị trường là vị trí thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và phải thường xuyên đi công tác để họp và gặp gỡ các khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng thân thiết của công ty. Trách nhiệm công việc của chức vụ này bao gồm: quản lý tài khoản, quản lý quan hệ khách hàng, duy trì hình ảnh của một người đại diện cho công ty, cho sản phẩm và dịch vụ của công ty với sự tự tin, luôn gần gũi và tận tâm với khách hàng.

Trusted By:

Inside This Assessment

Các chi tiết của khảo sát:

Số phần

2

Số lượng câu hỏi

95

Thời lượng khảo sát

35 phút

Ngôn ngữ của bài khảo sát

Tiếng Việt

LƯU Ý: Tùy theo yêu cầu cụ thể mà bài khảo sát có thể được dịch sang nhiều thứ tiếng khác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ nếu có nhu cầu này.

Chi tiết của từng phần:

 Bộ Công Cụ Đánh Giá Tính Cách Mettl

Đánh giá các yếu tố năng lực hành vi của ứng viên, là các năng lực cần thiết cho vị trí nhân viên kinh doanh, căn cứ vào Năm Mô Hình Tính Cách Chủ Đạo.

 Bài Kiểm Tra Năng Lực

Đánh giá kỹ năng lập luận của ứng viên

SKILL LIBRARY

This Assessment is a part of following Skills Libraries

Customize This Test

Flexible customization options to suit your needs

Set difficulty level of test

Choose easy, medium or hard questions from our skill libraries to assess candidates of different experience levels.

Combine multiple skills into one test

Add multiple skills in a single test to create an effective assessment. Assess multiple skills together.

Add your own questions to the test

Add, edit or bulk upload your own coding questions, MCQ, whiteboarding questions & more.

Request a tailor-made test

Get a tailored assessment created with the help of our subject matter experts to ensure effective screening.

The Mercer | Mettl Advantage

Tablet
The Mercer | Mettl Edge
  • Industry Leading 24/7 Support
  • State of the art examination platform
  • Inbuilt Cutting Edge AI-Driven Proctoring
  • Simulators designed by developers
  • Tests Tailored to Your business needs
  • Support for 20+ Languages in 80+ Countries Globally

Simple Setup in 4 Steps

Step 1: Add test

Add this test your tests

Step 2: Share link

Share test link from your tests

Step 3: Test View

Candidate take the test

Step 4: Insightful Report

You get their tests report

Trusted by More Than 6000 Clients Worldwide


COMPANY
Partners
CALL US

INVITED FOR TEST?

TAKE TEST

ASPASP
ISO-27001ISO-9001TUV
NABCBAICPABPS

2024 Mercer LLC, All Rights Reserved

Terms of Services


Privacy Notice


Cookies


GDPR Ready


Policy


Sub-Processor